Vitajte na oficiálnej stránke cezhraničného projektu EXREN

 

EXREN - EXplore Renewable ENergy bol projekt iniciovaný zo strany združenia Energiepark Bruck/Leitha a počas svojho trvania v rokoch 2013- 2014 kládol dôraz na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energií. V rámci tohto cezhraničného SK-AT projektu sme sa zameriavali nielen na šírenie vedomostí a zvyšovanie povedomia, ale taktiež sme sa snažili spracovať tému nezamestnanosti mladých a zároveň spoločne hľadali prepojenie zmedzi vedou a hospodárstvom, to všetko tématicky spracované s ponukou konkrétnych riešení.

 

Projekt sa delil do dvoch základných častí:

Prvá časť obsahovala koncept a realizáciu letného tábora pre 13-15 ročných z hraničného regiónu SK-AT. V rámci tábora získali žiaci nielen nové know-how a hravou formou aj prehľad o inovatívnych technológiách a možnostiach v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov, ale taktiež aj informácie o možnostiach vzdelania a zamestnania, pokiaľ sa v budúcnosti rozhodnú pre "green jobs". Toto všetko sa dialo v prítomnosti regionálnych aktérov z oboch strán hranice, ktorí takto mali možnosť spoznať nadšencov z radov žiakov už teraz, aby im po skončení základnej školy mohli ponúknuť vzdelanie, alebo zaškolenie sa priamo u seba.

 

Druhá časť bola zameraná na rozsiahle hodnotenie a vybudovanie siete partnerov pôsobiacich v oblasti energetiky. V centre záujmu štúdie buli nielen súčasné možnosti trhu a jeho aktérov, ale aj budúce príležitosti a požiadavky prostredia v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov. Tvorba pltformy sa udiala priamo na cezhraničnom workshope s hlavnou témou energetickej efektívnosti a na ňu naviazaných legislatívnych zmien v oboch krajinách.

 

Slovensko - rakúsky tím viedlo rakúske združenie  Energiepark Bruck/Leitha, slovenskými partnermi projektu boli Energetické centrum Bratislava a Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu - SAPI. Dlhoročné skúsnenosti zúčastnených partnerov vytvorili dobrý základ pre tento rozsiahly projekt v Bratislavskom kraji ako aj východnej časti Dolného Rakúska.

 

Európska únia podporila tento projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013. Názov projektu EXREN je skrátenou formou anglického názvu "EXplore Renewable ENergy" a partneri projektu sú presvedčený - predovšetkým s ohľadom na ďalšie generácie - že sa nám podarilo mnohé dosiahnuť a posunúť ďalej. A to nielen v oblasti šetrenia energií, ale aj v snahe prebudiť v mladých záujem o túto oblasť pri voľbe svojho budúceho vzdelania a zamestnania.

 

   Willkommen auf der offiziellen Webseite des Projektes EXREN

 

Das vom Energiepark Bruck/Leitha maßgeblich initiierte Projekt EXREN – EXplore Renewable ENergy – hat in 1,5 Jahren gesetzt wichtige Akzente im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energie. Im Zuge dieses grenzüberschreitenden SK-AT-Projektes war nicht nur der Fokus auf Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung gelegt, vielmehr waren brisante Themen wie u.a. Jugendarbeitslosigkeit oder die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bewußt thematisiert und Lösungen angeboten.

 

Das Projekt gliederte sich in zwei Bausteine:

Baustein 1 beinhaltet die Konzeptionierung und Durchführung eines Sommercamps für 13-15 jährige aus der Grenzregion SK-AT. Darin erhalten die Jugendlichen nicht nur Know-How und spielerischen Einblick bezüglich innovativer Technologien und Möglichkeiten im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energie, vielmehr erhalten Sie auch eine Plattform um Ihren eigenen beruflichen Weg Richtung „green jobs“ einzuschlagen. Neben den Einblicken über die Ausbildungsmöglichkeiten in beiden Ländern wird es einen regen Austausch mit regionalen Akteuren und damit potenziellen Ausbildungs- und Arbeitgebern geben – parallel erhalten die Unternehmen auf kompakte Weise Kontakte zu sehr engagierten Jugendlichen und damit Ihren möglichen zukünftigen Lehrlingen oder Auszubildenden.

 

Baustein 2 beinhaltet eine umfassende Evaluierung und Bildung eines Netzwerkes bzgl. potenzieller Auftragsforschung. Im Zentrum einer Studie waren aktuelle Herangehensweise aber auch zukünftige Bedürfnisse der Unternehmen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energie erhoben. Zusätzlich war eine Basis geboten, die oftmals fehlende Wissenslücke bzgl. der Möglichkeit und Unterstützung durch wissenschaftliche Einrichtungen – auch über die Grenzen hinweg – zu schließen und Vorbehalte gegenüber Folgeprojekte abgebaut. Im Zuge eines Symposiums war somit genügend Diskussionsmaterial präsentiert, um die wichtigsten Aspekte und notwendige Schritte für die Gesamtregion herauszufiltern.

 

Das slowakisch – österreichische Projektteam setzt sich aus dem Energiepark Bruck/Leitha, dem Energy Center Bratislava sowie der slowakischen Slovak Association of Photovoltaic Industry - SAPI zusammen. 

 

Die Europäische Union hat das Projekt unterstützt im Rahmen des ETZ Programmes zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit SLOWAKEI - ÖSTERREICH 2007-2013. Die englische Abkürzung EXREN steht für "EXplore Renewable ENergie" und die Projektpartner hoffen – vor allem im Sinne der nächsten Generation – darauf, dass möglichst viel entdeckt wird. Nicht nur bezüglich Einsparungsmaßnahmen sondern vielmehr auch so anregend, dass einige Jugendliche Ihre Berufswahl in diese Richtung einschlagen werden und bei den Unternehmungen konkrete Umsetzungsprojekte folgen.

Durchsuchen

 

Unterstützung / Podpora

Partner / Partneri

 

 

Dauer / Trvanie

07/2013 - 12/2014