Vitajte na oficiálnej stránke projektu EXREN

 

EXREN - EXplore Renewable ENergy bol projekt iniciovaný zo strany združenia Energiepark Bruck/Leitha a počas svojho trvania v rokoch 2013- 2014 kládol dôraz na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energií. V rámci tohto cezhraničného SK-AT projektu sme sa zameriavali nielen na šírenie vedomostí a zvyšovanie povedomia, ale taktiež sme sa snažili spracovať tému nezamestnanosti mladých a zároveň spoločne hľadali prepojenie zmedzi vedou a hospodárstvom, to všetko tématicky spracované s ponukou konkrétnych riešení.

 

Projekt sa delil do dvoch základných častí:

Prvá časť obsahovala koncept a realizáciu letného tábora pre 13-15 ročných z hraničného regiónu SK-AT. V rámci tábora získali žiaci nielen nové know-how a hravou formou aj prehľad o inovatívnych technológiách a možnostiach v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov, ale taktiež aj informácie o možnostiach vzdelania a zamestnania, pokiaľ sa v budúcnosti rozhodnú pre "green jobs". Toto všetko sa dialo v prítomnosti regionálnych aktérov z oboch strán hranice, ktorí takto mali možnosť spoznať nadšencov z radov žiakov už teraz, aby im po skončení základnej školy mohli ponúknuť vzdelanie, alebo zaškolenie sa priamo u seba.

 

Druhá časť bola zameraná na rozsiahle hodnotenie a vybudovanie siete partnerov pôsobiacich v oblasti energetiky. V centre záujmu štúdie buli nielen súčasné možnosti trhu a jeho aktérov, ale aj budúce príležitosti a požiadavky prostredia v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov. Tvorba pltformy sa udiala priamo na cezhraničnom workshope s hlavnou témou energetickej efektívnosti a na ňu naviazaných legislatívnych zmien v oboch krajinách.

 

Slovensko - rakúsky tím viedlo rakúske združenie  Energiepark Bruck/Leitha, slovenskými partnermi projektu boli Energetické centrum Bratislava a Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu - SAPI. Dlhoročné skúsnenosti zúčastnených partnerov vytvorili dobrý základ pre tento rozsiahly projekt v Bratislavskom kraji ako aj východnej časti Dolného Rakúska.

 

Európska únia podporila tento projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013. Názov projektu EXREN je skrátenou formou anglického názvu "EXplore Renewable ENergy" a partneri projektu sú presvedčený - predovšetkým s ohľadom na ďalšie generácie - že sa nám podarilo mnohé dosiahnuť a posunúť ďalej. A to nielen v oblasti šetrenia energií, ale aj v snahe prebudiť v mladých záujem o túto oblasť pri voľbe svojho budúceho vzdelania a zamestnania.

 

Durchsuchen

Slovensky / Deutsch

Projektoví partneri