Kedy začínajú ENERGY BUSTERS?

 

V roku 2015 je letný tábor naplánovaný na 6.7. - 10.7.

 

Prihlásenie TU.

 

Kde budú spať ENERGY BUSTERS?

 

Nocovať budeme v priestranných 8-miestnych stanoch s pevnou podlahou postavených v Národnom parku-Camp Meierhof v Rakúsku v dedinke Eckartsau.
Všetky aktivity a exkurzie počas tohto týždňa sa budú konať v jeho blízkom okolí. Na jednotlivé miesta sa budeme presúvať v závislosti od vzdialenosti - pešo, na bicykli, ktorý bude pre každého k dispozícií priamo na mieste, drezinou, vlakom alebo autobusom.

Adresa:
Nationalpark-Camp Meierhof
2305 Eckartsau

 

Koľko stojí tábor ENERGY BUSTERS?

 

Účasť na letnom tábore bola v roku 2014 hradená z rozpočtu projektu EXREN - EXplore Renewable Energy, ktorý je podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013. Ubytovanie, strava, pracovníci tábora, preklady, všetko bolo zahrnuté. Na prípadné osobné výdavky bolo dobré vziať si zo sebou aj vreckové.

 

V roku 2015 sme pre účastníkov pripravil DUO-balíček:

Cena za 1. účastníka: €299,-- (vrátane DPH)
Cena za 2. účastníka: € 59,--  (vrátane DPH)
      

!Platí iba v prípade dvojprihlásenia!

 

Ako sa dohovoria ENERGY BUSTERS a kto sa o teba postará?

 

Jazykom podujatia je prevažne anglický jazyk, preto by bolo dobré, pokiaľ by si mal aspoň základné vedomosti tohto jazyka. Preklad do nemčiny a slovenčiny v prípade potreby bude taktiež k dispozícii.

Počas letného tábora sa o teba bude starať tím ENERGY BUSTERS. Pedagogička z Vysokej školy pedagogickej v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia, správkyňa národného parku, spolupracovník Energieparku Bruck/Leitha ako aj Energetického centra Bratislava budú celý čas pri tom a tešia sa na tvoju účasť. Pokiaľ sa vyskytnú akékoľvek otázky alebo situácie, kedykoľvek sa na nich môžeš s dôverou obrátiť.

 

Do kedy sa môžem na tábor  ENERGY BUSTERS prihlásiť?

 

Letného tábora sa počas týždňa môže zúčastniť maximálne 30 žiakov. Aby si medzi nimi mohol byť aj ty, mal by si sa prihlásiť najneskôr do 12. júna 2015.

Wann starten die ENERGY BUSTERS?

 

Im Jahr 2015 wird das Sommercamp von 6.7. bis 10.7. stattfinden.

 

Anmeldung HIER.

 

Wo schlafen die ENERGY BUSTERS?

 

Wir übernachten in Gemeinschaftszelten in Schlafsäcken im Nationalpark-Camp Meierhof.
Die Aktivitäten und Exkursionen in dieser Woche finden in der Umgebung statt. Die Anreise zu den Besichtigungen erfolgt, je nach Distanz, zu Fuß, mit dem Rad, das vor Ort zur Verfügung gestellt wird, der Draisine oder dem Autobus.

Adresse:
Nationalpark-Camp Meierhof
2305 Eckartsau

 

Wieviel kosten die ENERGY BUSTERS?

 

Die Teilnahme am Sommercamp wurde im Jahr 2014 durch das Projekt EXREN - EXplore Renewable ENergy im Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit SLOWAKEI - ÖSTERREICH finanziell gedeckt. Das heißt, dass die Übernachtung in den Gemeinschaftszelten und Unterkunft für die gesamte Woche, die Campbetreuung (+Dolmetsch) sowie Verpflegung (Essen und Trinken) "gesponsort" wurden.

 

Im Jahr 2015 haben wir einen DUO-paket vorbereitet:

 

Preis für den 1. Teilnehmer: €299,-- (inkl. UST)
Preis für den 2. Teilnehmer: € 59,--  (inkl. UST)

 

!Gilt nur bei Doppelanmeldung!

Hier geht es zum >>ANMELDEFORMULAR Energy Busters - Duo<<
Hier geht es zum >>ANMELDEFORMULAR Energy Busters - Single<<

 

 

Wie sprechen die ENERGY BUSTERS und wer wird sich um dich kümmern?

 

Die Veranstaltungssprachen sind Deutsch, Slowakisch und Englisch. Es werden rund um die Uhr Betreuer und Dolmetscher für dich zur Verfügung stehen. Wenn du darüber hinaus auch Basiskenntnisse in der slowakischen und/ oder englischen Sprache hast, wirst du nur Vorteile haben. Eine Übersetzung in Deutsch und Slowakisch ist bei Bedarf möglich.

Während des SommerCamps werdet ihr vom ENERGY BUSTERS - Team betreut. Eine Umweltpädagogin der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, eine Rangerin des Nationalparks, ein Betreuer vom Energiepark Bruck und ein Betreuer vom Energy Centre Bratrislava freuen sich, diese 5 Tage mit euch zu verbringen. Wenn beim Sommercamp Unklarheiten auftreten, so könnt ihr euch jederzeit an die betreuenden Personen wenden.

 

Bis wann kann ich mich zu den ENERGY BUSTERS anmelden?

 

Die Anmeldunf fúr das Sommercamp im Jahr 2015 ist bis 12.6. möglich.